Znane osoby, które odwiedziły Białowieżę i Puszczę Białowieską
1320 r. Wlk. ks. lit. Gedymin     Polowanie przed wyprawą na Kijów


1348 r. Wlk. ks. lit. Olgierd    Polowanie


1348 r. ,1382r., 1421r. Wlk. ks. lit. Kiejstut Polowanie


1426 r. 6-14 grudnia 1409 r. 1426 r.Wlk. ks. lit. Witold   Polowania (w 1426 r. schronił się w Puszczy przed panującym w kraju morem)


1434 r. Władysław Jagiełło, król   Polowania (w 1426 r. schronił się w Puszczy wraz z Witoldem przed panującym w kraju morem)


Grudzień 1453 r.,Sierpień i wrzesień 1494 r. Kazimierz Jagiellończyk, król    Polowanie mające na celu przygotowanie mięsa na zaślubiny z Elżbietą Habsburżanką (brak potwierdzenia faktu w źródłach pisemnych)


Jesień 1504 r. Aleksander Jagiellończyk, król    Pierwsze polowanie miało na celu przygotowanie mięsa na zaślubiny z Heleną, o drugim brak potwierdzenia w źródłach pisemnych


Grudzień 1506 r. Zygmunt I Stary, król    Odpoczynek w trakcie przejazdu z Wilna do Krakowa na koronację


Luty 1526 r. Baron Zygmunt Herberstein, austriacki ambasador w Polsce i przy wielkim księciu moskiewskim Wasylem Iwanowiczem    Przejazd przez Puszczę


19-25 stycznia 1546 r. Zygmunt August, król   Polowanie


Lipiec 1567 r., 1579r., 6-10 stycznia 1581 r. Grzegorz Wołłowicz, łowczy Wlk. Ks. Lit.    Rozstrzygnięcie sporu granicznego


Sierpień 1584 r. Stefan Batory, król     Polowania (w 1579 r. – przed wyprawą na Psków)


1650 r.,1657 r. Jan Kazimierz, król    Polowania


3 grudnia 1705 r. August II, król    Polowanie


27 września 1752 r. August III, król      Polowanie; pamiątką po nim jest obelisk na grobli w Parku Pałacowym


15 września 1780 r.15 października 1783 r. Jan Henryk Müntz, malarz    Przejazd przez Puszczę, wykonanie kilku rysunków, w tym z polowania na niedźwiedzia


30 sierpnia – 1 września 1784 r. Stanisław August Poniatowski, król    Polowanie w drodze na Sejm w Grodnie


10 października 1791 r. Książę Józef Poniatowski    Polowanie


Wrzesień 1821 r.,Luty 1823 r. Baron Juliusz Brincken, Nadleśny Królestwa Polskiego    Za pierwszym razem – udział w obławie na żubry i łosie, za drugim – udział w kilku polowaniach


1821 r. Fryderyk Krzysztof Dietrich, łowczy królewski    Uczestnictwo w odłowach żubrów do zwierzyńca w Skierniewicach


1821 r. Jakub Sokołowski, rysownik    Wykonanie kilku szkiców, które zostały umieszczone w dziele barona J. Brinckena


1823 r.,Lato 1826 r. Stanisław Batys Gorski, botanik     Pionierskie badania flory Puszczy


Wrzesień 1827 r. Józef Ignacy Kraszewski, pisarz     Przejazd przez Puszczę do Gimnazjum w Świsłoczy


Wrzesień 1829 r. Edward Karol von Eichwald, zoolog     Zwiedzenie Puszczy


8-17 lutego 1830 r. Prof. Feliks Paweł Jarocki     Pozyskanie 2 żubrów do gabinetu zoologicznego Uniwersytetu

w Warszawie


1841 r. Michał Kulesza, malarz     Wykonanie kilku szkiców, w tym obelisku z 1752 r.


1845 r. Fiodor Mirkowicz, gubernator wileński    W związku z obławą na żubry


1847 r. Hrabia Kisielow, minister dóbr państwowych     Polowanie na żubry


Wrzesień 1856 r. Wacław Przybylski, dziennikarz i krytyk teatralny     Zwiedzenie Puszczy


1856 r. Jacques de Perthes, przyrodnik francuski     Obserwacja żubrów


6 i 7 października 1860 r. Aleksander II, car     Polowanie dyplomatyczne


15-30 września 1862 r. Michał Leskow, pisarz rosyjski    Zwiedzenie Puszczy


26-27 września 1865 r.,17-19 września 1880 r.,Jesień 1903 r.,1-8 września 1907 r.,Jesień 1913 r. Wlk. ks. ros. Mikołaj Mikołajewicz (Starszy)     Polowania


Czerwiec 1872 r. Wsiewołod Krestowski, pisarz i podróżnik rosyjski     Zwiedzenie Puszczy


17-22 października 1875 r. Wlk. ks. Włodzimierz Aleksandrowicz    Polowanie na żubry


Maj 1879 r.,Maj 1880 r.,Czerwiec 1903 r. Zygmunt Gloger, historyk, etnograf, folklorysta Zwiedzenie Puszczy, badania archeologiczne


24 VII 1879 r. Algernon Heber-Percy, angielski lord     Polowanie na żubry (ustrzelił 2 sztuki)


19-22 grudnia 1879 r., 1 grudnia 1881 r. Wlk. ks. Mikołaj Mikołajewicz (Młodszy)  Polowania na żubry


Wrzesień 1880 r. Donat, biskup brzeski     Wizytacja cerkwi


Wrzesień 1882 r. Henryk Sienkiewicz, pisarz   Zwiedzenie Puszczy; pozostawił szkic „Z Puszczy Białowieskiej”


1883 r. Bolesław Łaszczyński, artysta-malarz    Zwiedzenie Puszczy


Przed r. 1885 Walerian Brochocki, rysownik   Zwiedzenie Puszczy i wykonanie rysunków


Grudzień 1885 r. Wielcy książęta Michał Mikołajewicz, Piotr Mikołajewicz, Jerzy Michajłowicz, Aleksander Michajłowicz Polowanie na puszczańską zwierzynę


17 lipca – 21 sierpnia 1887 r.,24 maja – 18 czerwca 1888 r. Franciszek Błoński, Karol Drymmer i Antoni Ejsmond, botanicy polscy    Badania botaniczne


Maj 1892 r. Iwan Szyszkin, malarz rosyjski   Namalował w Puszczy szereg obrazów


21 sierpnia – 3 września 1894 r. Aleksander III, car    Polowanie


27 sierpnia – 6 września 1897 r., 17-29 sierpnia 1900 r., Przełom sierpnia i września 1903 r.,28 sierpnia – 12 września 1912 r. 22 czerwca 1915 r. Mikołaj II, car    Polowania (z wyjątkiem 1915 r.)


Lipiec 1898 r. Wacław Sieroszewski, pisarz    Zwiedzenie Puszczy; pozostawił reportaż pt. „Puszcza Białowieska”


Sierpień 1898 r., 1899 r., 1900 r., 1901 r. Eliza Orzeszkowa, pisarka    Zwiedzenie Puszczy i wypoczynek


Sierpień 1899 r. Maria Konopnicka, pisarka   Zwiedzenie Puszczy


1900 r., 22 grudnia 1903 r. Ioakim, biskup grodzieński i brzeski   Wizytacje cerkwi


14-29 września 1902 r. Wlk. ks. Włodzimierz Aleksandrowicz    Polowanie


1902 r. K. Kryżycki i Wasilij Nawozow, rosyjscy artyści-malarze    Namalowali w Puszczy kilka obrazów, przeznaczonych do dzieła pt. „Biełowieżskaja puszcza” G. Karcowa


Lato 1903 r. Jefim Karski, rosyjski etnograf i folklorysta     Badania naukowe


8 czerwca 1909 r. Nikanor, biskup grodzieński i brzeski     Wizytacja cerkwi


Sierpień-Październik 1907 r. Baron Artur Krüdener    Opracowanie nowego podziału typologicznego lasów i pomoc w walce z gradacją brudnicy mniszki


1907 r. Michał, biskup brzeski    Wizytacja cerkwi


1911 r. Antoni Kamieński, rysownik, ilustrator i grafik     Wykonanie rysunków do albumu „Z Puszczy Białowieskiej”


1912 r., Kwiecień 1924 r.,10-11 kwietnia 1927 r. Stefan Krzywoszewski, pisarz i dramaturg    Polowania na głuszce


29 stycznia – 1 lutego 1913 r. Albert I, książę Monaco   Polowanie


12-14 maja 1913 r. Piotr Bojarski, gubernator grodzieński    Zwiedzenie Puszczy


12 listopada 1915 r. Wilhelm II, cesarz   Polowanie na żubra


Październik 1915 Prof. Hugo Conwentz    Prace nad utworzeniem rezerwatu w widłach rzek Narewki i Hwoźnej


Listopad 1915 r. Feldmarszałek ks. Leopold Bawarski   Polowanie na żubry


Kwiecień 1919 r.,8-16 lipca 1920 r., Wrzesień 1921 r.,7-8 sierpnia 1928 r., 16 lipca 1929 r., 23-24 maja 1957 r. Władysław Szafer, botanik    Prace nad organizacją Parku Narodowego, udział w konferencjach


22 i 29 lipca 1919 r. Julian Marchlewski, rewolucjonista    Rozmowy w sprawie rozwiązania konfliktów polsko-radzieckich


23 września 1920 r. Józef Piłsudski    Przejazd z Hajnówki do Białegostoku


Kwiecień 1924 r., 25-26 lutego 1935 r. Włodzimierz Korsak, podróżnik i pisarz    Polowania


14-15 sierpnia 1927 r. Kazimierz Bartel, wicepremier RP    Zwiedzenie Puszczy


3 października 1927 r., 15 października 1934 r.,23 czerwca 1946 r. Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski   Wizyty duszpasterskie


12-15 stycznia 1930 r., 10-14 kwietnia 1930 r., 12 stycznia 1931 r., 4-5 i 11 stycznia 1933 r.. 3 lutego 1933 r.. 11-12 stycznia 1934 r., 25-26 lutego 1935 r., 14-22 lutego 1936 r., 15-20 września 1936 r., 17-20 i 26-27 lutego 1937 r.
6-8, 24-25, 27-28 lutego 1938 r.
Ignacy Mościcki, prezydent RP   
Polowania (głównie –reprezentacyjne)


4-5 lutego 1933 r., 17-20 lutego 1937 r., 6-8 lutego 1938 r. Marszałek Edward Rydz-Śmigły   Polowania reprezentacyjne


4-5 stycznia 1933 r., 11-12 stycznia 1934 r., 25-26 lutego 1935 r. Władysław Raczkiewicz, Marszałek Senatu RP Polowania


25-26 lutego 1935 r.. 14-22 lutego 1936 r., 17 lutego 1937 r., 27-28 lutego 1938 r. Hermann Göring, premier Prus Polowania reprezentacyjne


1937 r., 6-16 lutego 1947 r., 8-28 lipca 1949 r., 15-18 sierpnia 1952 r., 23 października 1956 r., 18-23 kwietnia 1958 r.
22 sierpnia 1959 r., 14 lutego – 16 marca 1961 r., 15 maja 1965 r, 19 sierpnia 1969 r., 20-21 listopada 1969 r.
1-3 lipca 1978 r., 22-24 sierpnia 1978 r.
Włodzimierz Puchalski, przyrodnik, fotografik, reżyser filmów przyrodniczych
Realizacja filmów, spotkania autorskie


6-8 lutego 1938 r. Miklos Horthy, admirał, regent Królestwa Węgier   Polowanie reprezentacyjne


W połowie lutego 1939 r. Heinrich Himmler, szef Policji III Rzeszy Polowanie reprezentacyjne


28 lutego 1939 r. Galeazzo Ciano, minister spraw zagranicznych Włoch (wraz z małżonką Eddą, córką Benito Mussoliniego) Polowanie reprezentacyjne


12-15 lutego 1948 r. Generał Bolesław Szarecki   Polowanie


4-6 czerwca 1949 r., 10-13 lutego 1950 r., 11-14 września 1950 r., 9-11 stycznia 1959 r., 7-8 lutego 1960 r. Marszałek Michał Rola-Żymierski    Polowania


24-27 sierpnia 1950 r., 9-11 czerwca 1951 r. Ewa Szelburg-Zarembina, pisarka   Zwiedzenie Puszczy, wypoczynek


13-17 października 1950 r. Albert Pilat, światowej sławy czechosłowacki mikolog    Badania naukowe


19 czerwca – 6 lipca 1951 r. Władysław Broniewski, poeta    Wypoczynek


10 czerwca 1952 r. Arcybiskup Makary, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski    Wizyta duszpasterska


5 czerwca – 8 lipca 1954 r. Karol Bunsch, pisarz    Wypoczynek, zwiedzenie BPN


10-12 stycznia 1958 r., Styczeń 1962 r., Styczeń 1963 r. Władysław Gomułka, I Sekretarz KC PZPR    Polowania, rozmowy polityczne


10-12 stycznia 1958 r., Styczeń 1962 r., Styczeń 1963 r. Nikita Chruszczow, Sekretarz Generalny KPZR   Polowania, rozmowy polityczne


23-24 stycznia 1958 r., 30-31 lipca 1972 r. Roman Bratny, prozaik i poeta    Polowanie, wypoczynek


21-23 maja 1958 r. Maria Kownacka, pisarka    Wypoczynek


3 sierpnia 1958 r. Edward Ochab, członek Biura Politycznego KC PZPR    Zwiedzenie BPN


9-11 stycznia 1959 r. Generał Zygmunt Berling    Polowanie


25-27 sierpnia 1959 r., 20 czerwca 1997 r. Borys Malkin, amerykański podróżnik, etnograf i entomolog   Badania naukowe


24-25 października 1959 r. George Bidwell, pisarz   Zwiedzenie BPN i Puszczy


25 września 1960 r. Stefan Szwalbe, Marszałek Sejmu PRL   Zwiedzenie BPN


23 lipca 1967 r. Bernard Grzimek, badacz i obrońca fauny ssaków Afryki   Zwiedzenie BPN


12-13 stycznia 1969 r. Józef Ozga-Michalski, prezes NK ZSL    Polowanie


W połowie lutego 1971 r., 31 sierpnia – 1 września 1973 r. Edward Gierek, I sekretarz KC PZPR   Pierwszy raz – spotkanie z przedstawicielami kierownictwa radzieckiego, drugi – zwiedzenie BPN


10 czerwca 1971 r. Adam Bahdaj, pisarz   Spotkanie autorskie, zwiedzenie BPN


31 sierpnia – 1 września 1973 r. Piotr Jaroszewicz, premier PRL   Zwiedzenie BPN


25 czerwca 1974 r. Maurice F. Strong, dyrektor Programu Ochrony Środowiska ONZ   Zwiedzenie BPN


9 października 1974 r. Książę Bernard, małżonek królowej Holandii, prezydent WWF   Zwiedzenie BPN


31 sierpnia 1975 r. Filip, książę Edynburga, małżonek królowej brytyjskiej Elżbiety II   Zwiedzenie BPN


11-12 lipca 1977 r. Dr Kurt Waldheim, Sekretarz Generalny ONZ   Zwiedzenie BPN


13 maja 1978 r. Serafin, prawosławny arcybiskup Aten i metropolita całej Hellady   Wizyta duszpasterska


7 października 1979 r. Daniel Olbrychski, aktor    Zwiedzenie BPN


15 marca 1983 r. Luigi Poggi, arcybiskup    Wizyta duszpasterska


15 listopada 1983 r. Paweł, arcybiskup, prawosławny metropolita Karelii i Finlandii   Wizyta duszpasterska


6 lipca 1984 r. Myrosław Marusyn, watykański sekretarz Kongregacji Kościołów Wschodnich    Wizyta duszpasterska


26 lutego 1985 r., 7-9 sierpnia 1985 r. Jan Dobraczyński, przewodniczący Rady Krajowej PRON    Spotkanie z działaczami PRON, zwiedzenie BPN


Wrzesień 1987 r. Alfred Miodowicz, przewodniczący OPZZ Udział w konferencji


7 i 8 października 1988 r. Mirosław Hermaszewski, lotnik-kosmonauta    Udział w sympozjum, zwiedzenie BPN


Październik-Listopad 1992 r. Grzegorz Turnau, muzyk, kompozytor i piosenkarz Wypoczynek, zwiedzenie BPN


Luty 1993 r. Emma Jakuszewa, światowej sławy bioenergoterapeutka z Ałma-Aty    Przeprowadzenie seansów uzdrawiających, szkolenie


13-14 października 1994 r. Bazyli, arcybiskup, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski   Uczestnictwo w uroczystościach z okazji jubileuszu miejscowej cerkwi


5-6 października 1996 r., 12 października 1997 r. Włodzimierz Cimoszewicz, premier RP Zwiedzenie BPN Puszczy wraz z gośćmi


31 maja 1997 r. Wojciech Młynarski, piosenkarz   Koncert


3 lipca 1997 r. Stanisław Szymecki, arcybiskup, metropolita Wizyta duszpasterska


17 lipca 1997 r., 6 sierpnia 1998 r. Czesław Miłosz, poeta, noblista    Pierwszy raz – zwiedzenie BPN, drugi raz – odbiór przyznanej mu nagrody


1 maja 1999 r. Maciej Płażyński, marszałek Sejmu RP   Zwiedzenie BPN


12 X 1999 r., 8 kwietnia 2006 r. Ryszard Kaczorowski, prezydent RP na Uchodźstwie   Zwiedzenie BPN


14 października 1999 r., 14 października 2004 r., 12 września 2009 r. Sawa, arcybiskup, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski    Wizyta duszpasterska


20 sierpnia 2001 r. Piotr VII, prawosławny patriarcha Aleksandrii i całej Afryki   Wizyta duszpasterska


19 kwietnia 2002 r., 27-29 czerwca 2002 r. Bogusław Linda, aktor   Wypoczynek, zwiedzenie Puszczy


8 października 2002 r. Jan Nowak-Jeziorański, były dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa   Zwiedzenie BPN


25 marca 2004 r. Jan Krzysztof Bielecki, polityk prezes Banku Pekao SA   Udział w otwarciu nowej ekspozycji muzealnej BPN


28 kwietnia 2004 r. Kazimierz Górski, trener, legenda polskiej piłki nożnej   Udział w uroczystościach jubileuszowych PZPN


28 kwietnia 2004 r. Wiesław Myśliwski, prozaik, dramaturg    Spotkanie autorskie, zwiedzenie BPN


7 grudnia 2004 r. Marek Belka, premier RP    Udział w konferencji naukowej


13-14 grudnia 2004 r. Danuta Hübner, komisarz UE ds. Polityki Regionalnej    Udział w konferencji naukowej


28-29 maja 2005 r. Vytautas Landsbergis, były prezydent Litwy    Udział w konferencji


28-29 maja 2005 r. Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego   Udział w konferencji


28-29 maja 2005 r. Donal Tusk, lider Platformy Obywatelskiej   Udział w konferencji


28-29 maja 2005 r. Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP    Zwiedzenie BPN i Białowieży


28 lipca 2005 r. Beata Pawlikowska, pisarka i podróżniczka   Zwiedzenie BPN i Puszczy


12 grudnia 2005 r. Żanna Biczewska, wybitna piosenkarka rosyjska   Koncert


13-17 sierpnia 2007 r. Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu RP   Wypoczynek, zwiedzenie BPN i Puszczy


18 I 2008 r. Krzysztof Penderecki, kompozytor, dyrygent   Zwiedzenie BPN


16 marca 2010 r. Karol, książę, następca tronu brytyjskiego Zwiedzenie BPN

Oprac. Piotr Bajko
 

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak