Tomanek Jakub (1902-1975)


prof. Jakub Tomanek

Profesor nauk leśnych. Wybitny specjalista w zakresie meteorologii i botaniki leśnej. Prowadził badania naukowe m.in. na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.

   Urodził się 21 lipca 1902 roku w Smardzewicach w rodzinie Franciszka i Rozalii.

  Absolwent prywatnego Gimnazjum Humanistycznego Stowarzyszenia Kupców w Tomaszowie Mazowieckim. W 1931 roku ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Po studiach pracował w macierzystej uczelni, był adiunktem Zakładu Botaniki. Wykonywał też pomiary na stacji meteorologicznej, założonej w 1930 roku przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W 1946 roku rozpoczął pracę w Instytucie Badawczym Leśnictwa, z początku w Zakładzie Nasiennictwa, a następnie w Zakładzie Bioekologii Leśnej. W 1961 roku przeszedł wyłącznie do pracy w SGGW.

   Stopień doktora nauk leśnych uzyskał w 1951 roku. Docentem został mianowany w 1954 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1960 roku, a profesora zwyczajnego w 1968 roku.

   J. Tomanek wspólnie z Janem Jerzym Karpińskim i Józefem Kostyrko zorganizował badania ekologiczne w parkach narodowych – Białowieskim i Wielkopolskim. Był twórcą i autorem badań meteorologiczno-leśnych w Polsce. Jego metody badawcze i pomiarowe zostały zaadaptowane przez inne ośrodki naukowe w kraju. Rozpoczął też serię cennych publikacji dotyczących klimatu lasu.

   Był członkiem komitetów Botanicznego, Agrometeorologicznego i Nauk Leśnych PAN.

   Dorobek naukowy J. Tomanka obejmuje około 70 pozycji, w tym: „Badania nad przebiegiem temperatur gruntu i parowania w biotopach Białowieskiego i Wielkopolskiego parków narodowych” (1953), „Badania nad przebiegiem skrajnych temperatur powietrza w biotopach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego” (1956), „Badania pluwiometryczne w borze iglastym Białowieskiego Parku Narodowego” (1958). Napisał też podręczniki dla studentów wydziałów leśnych: „Meteorologia i klimatologia dla leśników” oraz „Botanika leśna”.

   Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

   Zmarł 19 czerwca 1975 roku w Warszawie. (Oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak