Widanow Dagmara


Pani Dagmara Widanow  - gdzieś
w Puszczy Białowieskiej
Artykuł pióra Dagmary Widanow:
(Czasopis 11/2010)

 

Magister filologii polskiej, animatorka kultury, wydawca, pilot wycieczek, przewodniczka po Puszczy Białowieskiej.

 Urodziła się 10 października 1982 roku w Hajnówce. Rodzinnie związana z Białowieżą.

Do szkoły podstawowej w Białowieży uczęszczała w latach 1989-1997. Następnie podjęła naukę w Technikum Leśnym w Białowieży, którą ukończyła w 2002 roku. Pracę dyplomową poświęciła storczykom Puszczy Białowieskiej. W latach 2002-2007 studiowała filologię polską na Uniwersytecie w Białymstoku. Pisząc pracę magisterską zajęła się urodą zmysłów w poezji Haliny Poświatowskiej. Ukończyła również reklamę i multimedia w Centrum Kształcenia Kadr „Profesja” oraz kurs animatorów przyrody organizowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, dla którego pracowała jako wolontariuszka.

W latach 2008-2009 pisała artykuły do „Kuriera Porannego”, „Gazety Współczesnej” i „Teraz Białystok”. Od 2009 do 2011 roku była sekretarzem redakcji „Głosu Białowieży”. Pracowała w Domu Dziecka w Białowieży, gdzie utworzyła stronę internetową placówki, a także w wydawnictwie „Koncept” w Białymstoku. Od 2005 roku jest przewodnikiem po Puszczy Białowieskiej, a od 2013 również pilotem wycieczek.

W 2014 założyła wydawnictwo Biała Wieża www.bialowieza.org, a w listopadzie 2015 fundację „Biała Wieża”, której jest prezesem. Napisała książeczkę dla dzieci „Drzewa Puszczy”.

)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak