Kapliczka przy ulicy Sportowej (Białowieża)


 
zbudowana koniec XIX wieku
pierwotna lokalizacja
róg obecnej ul.Waszkiewicza
i Zaułku Osoczników

Jest to kapliczka prawosławna, wystawiona w końcu XIX wieku na rogu obecnej ulicy A. Waszkiewicza i Zaułka Osoczników, czyli w dawnej wsi Stoczek – obecnie dzielnicy Białowieży. Kapliczka w owym czasie wyznaczała jeden z końców wsi Stoczek (przeciwległy koniec sięgał okolic obecnego Zaułka Bartników).

  Zdjęcie kapliczki w jej pierwotnym położeniu zostało zamieszczone w publikacji W. Franza „Deutsche Arbeit im Urwald von Bialowies” (Berlin, 1917). Rok wcześniej ukazała się też widokówka z kapliczką. Na zdjęciu tym widać, że kapliczka była ogrodzona płotkiem drewnianym. Po obu jej bokach rosły świerczki. Do wnętrza prowadziły nieduże schodki.

  Poszerzająca się stopniowo zabudowa wsi Stoczek sprawiła, że kapliczka z czasem znalazła się niemalże w centrum wsi. Tuż po II wojnie światowej zdecydowano się przenieść ją na obecne miejsce, tj. przy ulicy Sportowej, w pobliżu domu parafialnego. Obok niej ustawione są dwa duże drewniane krzyże prawosławne.

   Ze względu na
swą malowniczość, kapliczka często jest uwieczniana na płótnach przez artystów-malarzy, także filmowana i fotografowana, szczególnie przez turystów zagranicznych. Od czasu do czasu trafia też na widokówki.

   Fundatorem kapliczki był Jakim Bajko z Białowieży - maszynista kolejowy, który prowadził pierwszy pociąg do Białowieży w 1897 roku. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

 

 

ARTYKUŁ:
 
 

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak