Ludzie sukcesu urodzeni na terenie gminy BiałowieżaAniszewska Helena (z d. Kozak) – (ur. 4 V 1927 r. w Białowieży). Działaczka społeczna, prozaik i poetka.

Bajko Konstanty – (ur. 19 III 1909 r. w Białowieży, zm. 12 X 1984 r. w Bielsku Podlaskim). Ksiądz prawosławny, nauczyciel, lekarz-felczer.

Buszko-Briggs Małgorzata – (ur. 4 XI 1971 r. w Białowieży). Doktor nauk leśnych, biolog, przyrodnik.

Dackiewicz Jerzy – (ur. 18 IX 1950 r. w Białowieży). Magister inżynier leśnictwa, kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów BPN, przewodnik turystyczny, działacz PTTK.

Demiaszkiewicz Aleksander W. – (ur. 18 II 1952 r. w Białowieży). Profesor doktor habilitowany, parazytolog.

Demiaszkiewicz Witalis – (ur. 30 VI 1949 r. w Białowieży). Inżynier budownictwa, projektant, specjalista ds. marketingu, przedstawiciel firmy budowlanej.

Dmuchowska Anna (imię zakonne – siostra Miriam od Dzieciatka Jezus) – (ur. 6 IV 1957 r. w Białowieży). Zakonnica, poetka religijna.

Dynowski Jerzy – (ur. 4 I 1930 r. w Białowieży). Doktor nauk zoologicznych, nauczyciel akademicki, preparator.

Filipczuk Jan (ur. 30 VIII 1910 r. w Pogorzelcach, zm. 15 VIII 1989 r. w Hajnówce). Technik-mechanik, racjonalizator procesów technicznych w branży chemicznej, zastępca dyrektora Hajnowskich Zakładów Przemysłu Suchej Destylacji Drewna.

Gniewszew Jerzy – (ur. 1 IV 1926 r. w Białowieży, zm. 5 XI 2002 r. w Gdańsku). Profesor zwyczajny, nauczyciel akademicki, komandor Marynarki Wojennej.

Gniewszew Michał – (ur. 1 X 1928 r. w Białowieży, zm. 11 XI 1990 r. w Sopocie). Główny ekonomista w Żegludze Gdańskiej.

Gonczaruk Konstanty T. – (ur. 6 V 1890 r. w Białowieży, zm. 28 II 1952 r. w ZSRR). Generał Armii Czerwonej.

Gundłach Jerzy Lech – (ur. 25 XI 1939 r. w Białowieży, zm. 2 IV 2006 r. w Lublinie). Profesor dr habilitowany, parazytolog.

Ilizarow Gawriił – (ur. 15 VI 1921 r. w Białowieży, zm. 24 lipca 1992 r. w Rosji). Profesor, wybitny ortopeda radziecki.

Jasińska-Piszczoła Danuta – (ur. 25 V 1932 r. w Białowieży, zm. 10 XI 1983 r. w Poznaniu). Magister inżynier leśnictwa, inspektor, naczelnik i zastępca dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu.

Jasiński Jerzy Wiktor – (ur. 15 VIII 1934 r. w osadzie Zwierzyniec). Poeta, publicysta, grafik i rzeźbiarz, działacz Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego w Środzie Wlkp.

Kozak Mikołaj – (ur. 13 VIII 1936 r. w Białowieży). Doktor nauk ekonomicznych, działacz młodzieżowy i partyjny, nauczyciel akademicki.

Krukowski Stefan – (ur. 19 VI 1940 r. w Białowieży, zm. 27 X 1977 r. w Białymstoku). Magister inżynier leśnictwa, nadleśniczy, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, działacz harcerski.

Kucharski Sławój – (ur. 10 III 1929 r. w Białowieży). Profesor dr habilitowany nauk farmaceutycznych, nauczyciel akademicki.

Kurzawa Joanna (z d. Natorin) – (ur. 3 VI 1971 r. w Białowieży). Magister inżynier leśnictwa, dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu.

Lachocki Mikołaj – (ur. 20 XI 1894 r. w Białowieży, data i miejsce śmierci nieznane). Pułkownik, dyplomata.

Newerly Igor (właściwie – Abramow) – (ur. 24 III 1903 r. w osadzie Zwierzyniec, zm. 19 X 1987 r. w Warszawie). Powieściopisarz, publicysta i pedagog.

Nikitiuk Borys – (ur. 17 III 1933 r. w Teremiskach, zm. 13 IX 2005 r. w Białymstoku). Działacz partyjny, historyk, badacz dziejów ruchu robotniczego na Ziemi Hajnowskiej.

Pieczkin Aleksander – (ur. 21 VII 1942 r. w Białowieży). Doktor nauk humanistycznych, podpułkownik Wojska Polskiego, nauczyciel akademicki.

Podłaszczyk Mikołaj – (ur. 5 VI 1931 r. w Białowieży). Lotnik-nawigator, kolekcjoner minerałów.

Rogaczewski Mirosław – (ur. 5 III 1961 r. w Białowieży). Major Wojska Polskiego, b. dowódca 46 dywizjonu rakietowego w Lubiatowie.

Rusko Borys – (ur. 13 IX 1929 r. w Białowieży). Poeta, pułkownik Wojska Polskiego.

Sac Mikołaj – (ur. 22 VI 1930 r. w Białowieży). Pedagog, dyrektor szkół średnich w Gdańsku.

Sacharczuk Mikołaj – (ur. 2 V 1920 r. w Białowieży). Leśnik, działacz społeczny i związkowy.

Siemieniuk Aleksy – (ur.1 XII 1939 r. w Teremiskach). Poseł, prezes b. gminnej spółdzielni „SCh” w Białowieży, obecnie spółki handlowej „Hermes”.

Stankiewicz Michał – (ur. 12 IX 1923 r. w Białowieży, zm. 19 II 1985 r. w Warszawie). Były sekretarz Naczelnej Rady Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów, redaktor „Słowa Prawdy”.

Szerszenowicz Grzegorz – (ur. 15 I 1945 r. w Białowieży). Znany trener piłkarski.

Szpakowicz Piotr – (ur. 1 X 1928 r. w Białowieży, zm. 4 VIII 1981 r. w Hajnówce). Artysta malarz, reżyser filmów animowanych.

Szpakowicz Piotr – (ur. 16 VI 1930 r. w Białowieży, zm. 17 I 2001 r. w Gen Cove (USA). Doktor nauk medycznych lekarz neurochirurg, malarz.

Szuma Elwira – (ur. 14 VIII 1968 r. w Białowieży). Doktor nauk zoologicznych, biolog.

Szurkowska Olga (z d. Rusko) – (ur. 10 VII 1931 r. w Białowieży). Rusycystka, pedagog, nauczycielka szkół warszawskich, memuarystka.

Świetliczny Michał – (ur. 8 IX 1941 r. w Białowieży). Profesor dr habilitowany, technolog drewna, wykładowca akademicki.

Tarasiewicz Mikołaj – (ur. 25 II 1931 r. w Białowieży, zm. 20 IX 2001 r. w Białymstoku). Profesor dr habilitowany, chemik, nauczyciel akademicki.

Tarasiewicz Sergiusz – (ur. 22 II 1945 r. w Białowieży). Doktor nauk medycznych, regionalista, menadżer.

Terlikowski Konstanty – (ur. 1 I 1895 r. w Białowieży, data i miejsce śmierci nieznane). Prawnik, działacz społeczny, poseł, senator.

Waszkiewicz Aleksander – (ur. 15 VIII 1901 r. w Białowieży, zm. 27 IV 1945 r. w rejonie miasta Tauer). Generał brygady, dowódca 5 dywizji piechoty 2 Armii Wojska Polskiego.

Wensko Jerzy – (ur. 6 III 1933 r. w Białowieży). Doktor inżynier, specjalista w zakresie budownictwa lądowego, projektant, wynalazca.

Wołkowycki Andrzej – (ur. 24 V 1968 r. w Białowieży). Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych „Nike”, redaktor pisma społeczno-kulturalnego „Nike”.

Wołkowycki Jerzy – (ur. 13 III 1923 r. w Białowieży). Białoruski poeta, prozaik i publicysta, redaktor naczelny tygodnika „Niwa” w latach 1956-1987.

Wołkowycki Mikołaj – (ur. 18 VII 1925 r. w Białowieży). Artysta malarz, rzeźbiarz.

(Oprac. Piotr Bajko)
 

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak