Jasińska-Piszczoła Danuta (1932-1983)Magister inżynier leśnictwa. Córka Romana Jasińskiego – leśniczego w Białowieskim Parku Narodowym. Pracowała w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Poznaniu.

  Urodziła się 25 maja 1932 roku w Białowieży. Przebywała tutaj do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Wyjechała wówczas z matką do Warszawy, gdzie mieszkała do 1944 roku. Z Warszawy trafiła do Starachowic (woj. świętokrzyskie).

  Po uzyskaniu w 1951 roku w Pleszewie (woj. wielopolskie) świadectwa dojrzałości, rozpoczęła studia na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu. Ukończyła je w 1955 roku z tytułem inżyniera leśnictwa.

  Pracę zawodową podjęła już w kwietniu 1955 roku na stanowisku leśniczego w Nadleśnictwie Ostrzeszów, na którym przepracowała trzy miesiące. Następnie została referendarzem w Rejonie Lasów Państwowych w Ostrowie Wlkp. Na tym stanowisku pracowała do kwietnia 1956 roku. W czerwcu 1959 roku objęła stanowisko adiunkta w Nadleśnictwie Świeca.

   W czasie pracy zawodowej kontynuowała studia na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, uzyskując w 1959 roku dyplom magistra leśnictwa.

   W czerwcu 1959 roku objęła stanowisko młodszego inżyniera w Oddziale Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu. Na tym stanowisku pracowała do października 1960 roku. Następnie była początkowo inspektorem, następnie naczelnikiem Wydziału Planowania, Organizacji, Zatrudnienia i Płac Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu. Z dniem 16 października 1982 roku powołano ją na stanowisko zastępcy dyrektora OZLP w Poznaniu ds. ekonomicznych.

  D. Jasińska-Piszczoła dała się poznać jako pracownik ofiarny i zaangażowany w pracę. Cieszyła się dużym szacunkiem i autorytetem wśród współpracowników i przełożonych. Była zaangażowana także w pracę społeczną i polityczną. Zasiadała w wielu komisjach społecznych. Uczestniczyła aktywnie w pracach na rzecz Parku Przyjaźni i Braterstwa Broni na Cytadeli w Poznaniu.

  Działała też w Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Była (od 1972 roku) członkiem zarządu, następnie zastępcą przewodniczącego zarządu Koła Zakładowego SITLiD przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Poznaniu. Od 1981 roku była również członkiem Zarządu Oddziału SITLiD.

  Za swą pracę zawodową i działalność społeczną otrzymała następujące odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, odznakę honorową „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”, odznakę „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”, odznakę honorową miasta Poznania, srebrną odznakę honorową SITLiD oraz złotą odznakę „Zasłużony pracownik OZLP w Poznaniu”. Pośmiertnie odznaczono ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Zmarła 10 listopada 1983 roku wskutek ciężkiej choroby. (Oprac. Piotr Bajko)
 

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak