Łaźny Tadeusz Mieczysław


Tadeusz Łaźny

Magister inżynier geodezji i urządzeń rolnych, skarbnica wiedzy o dawnej Białowieży.

  Urodził się 12 września 1931 roku w Białowieży, w rodzinie Piotra i Rozalii Łaźnych. Ojciec pochodził z Kalisza, do Białowieży przyjechał z bratem Franciszkiem w poszukiwaniu pracy. Matka była córką Jana Rzepniewskiego, rolnika ze wsi Rzepniewo (gm. Bielsk Podlaski), który po sprzedaniu swojego gospodarstwa osiedlił się wraz z rodziną w Białowieży; w okresie międzywojennym był pierwszym wójtem gminy Białowieża, która obejmowała teren znacznie większy niż dzisiaj.

  Tadeusz przed II wojną światową ukończył pierwszą klasę szkoły powszechnej. Naukę kontynuował podczas okupacji radzieckiej, ukończył wówczas dwie klasy. W kwietniu 1942 roku wyjechał wraz z rodziną z Białowieży do Bielska Podlaskiego, gdzie mieszka do dzisiaj.

  Za okupacji niemieckiej tylko przez jeden rok 1942/43 była szkoła trzyklasowa. Po wyzwoleniu w 1944 roku poszedł do piątej klasy. Po reformie szkolnictwa, w 1948 roku ukończył 8-klasową szkołę podstawową. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w klasach dziewiątej i dziesiątej (w liceum były wtedy klasy od dziewiątej do jedenastej). Po dziesiątej klasie przeszedł do nowo zorganizowanego Liceum Geodezji Rolnej w Białymstoku (kurs przyśpieszony I roku). Nauk trwała w nim 8 godzin dziennie. W 1951 roku uzyskał świadectwo dojrzałości i tytuł technika geodety. Dostał nakaz pracy (wtedy był taki obowiązek) do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Oddział Pomiarów Rolnych w Koszalinie. Tu został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej (odbył ją w latach 1952-1954).

   Po służbie wojskowej, za zgodą ministra rolnictwa, został przeniesiony do pracy w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Oddział Pomiarów Rolnych w Białymstoku. Od 1 grudnia 1961 roku, za zgodą stron i zakładów pracy, przeszedł do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Bielsku Podlaskim. W ostatnim okresie pracował na stanowisku kierownika w/wym. biura. Następnie, również za zgodą stron i zakładów pracy, przeszedł do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hajnówce na stanowisko zastępcy kierownika Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych, gdzie pracował od 1 lipca do 31 grudnia 1974 roku.

  1 stycznia 1975 roku, również za zgodą stron i zakładu pracy, został zwerbowany do zorganizowania w Bielsku Podlaskim Zakładu Terenowego Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Białymstoku, a następnie, w ramach Zakładu Terenowego, pracowni w Hajnówce i Siemiatyczach. Po przemianach politycznych w 1990 roku, kiedy rozwiązano Zakłady Terenowe, odszedł na rentę inwalidzką, a z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego – na emeryturę. Pracował nieprzerwanie 39 lat.

  Pracując w Bielsku Podlaskim, w 1970 roku ukończył zaocznie 5-letnie studia w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując tytuł inżyniera geodezji urządzeń rolnych. W 1974 roku, po 2,5-letnich studiach w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, otrzymał tytuł magistra inżyniera geodezji i urządzeń rolnych.

  Odznaczony został m.in. srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”, Medalem 40-lecia Polski Ludowej i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Z odznaczeń branżowych posiada: Odznakę „Zasłużony Pracownik OPGK” (Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego), Odznakę srebrną i złotą „Za zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii”, Odznakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, Srebrną i złotą Odznakę Honorową NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej), Złotą odznakę Honorową SGP (Stowarzyszenia Geodetów Polskich). Jako zasłużony krwiodawca (oddał honorowo 16 litrów krwi) odznaczony został: brązową, srebrną i złotą Odznaką „Zasłużony Dawca Krwi” III i II stopnia, Medalem 70-lecia PCK, Medalem 25-lecia Honorowego Krwiodawstwa. Posiada też: Dyplom Honorowy „Godność Zasłużonego Seniora SGP”, Dyplom z okazji jubileuszu członkostwa SGP (50-lecie) i Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50 lat).

  Jest nieocenionym źródłem wiedzy o dziejach Białowieży od lat 30-tych do 1942 roku. Chętnie dzieli się nią z innymi, przede wszystkim na łamach „Kuriera Porannego”. Spisał też swoje wspomnienia, które są w posiadaniu Piotra Bajko. Zgromadził ponadto duży zbiór fotografii z międzywojennej i okupacyjnej Białowieży. (Oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak