Nikitiuk Borys (1933-2005)


 
Borys Nikitiuk

Mgr Borys Nikitiuk – działacz społeczny i polityczny, dziennikarz, badacz dziejów ruchu robotniczego na Ziemi Hajnowskiej.

  Urodził się 17 marca 1933 roku w Teremiskach.

  W latach 1949-1950 był korespondentem „Rolnika Polskiego”, „Chłopskiej Drogi”, „Gromady” oraz Polskiego Radia, które w 1950 roku przyznało mu I Krajową Nagrodę za reportaż o wsi Czyże. Po przeszkoleniu w Krajowym Ośrodku Kształcenia Kadr Dziennikarskich w Warszawie wraz z grupą dziennikarzy został skierowany do organizowanej w Białymstoku redakcji „Gazety Białostockiej”. W latach 1963-1969 pełnił obowiązki publicysty, kierownika działu i członka kolegium redakcyjnego tego dziennika. Następnie był adiunktem, później kierownikiem Muzeum Ruchu Rewolucyjnego (od roku 1990 – Muzeum Historycznego) w Białymstoku. Ukończył w międzyczasie Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie, otrzymując tytuł magistra.

  Autor setek publikacji prasowych w „Gazecie Białostockiej”, „Niwie”, „Naszej Wsi”, „Grodzieńskiej Prawdzie”. Publikował także w „Roczniku Białostockim”, „Kwartalniku Historycznym Związków Zawodowych w Polsce” i „Kalendarzu Białoruskim”. Wydał: „Czerwona Hajnówka” (1958), „Zakłady Suchej Destylacji Drewna w Hajnówce: 50 lat” (1967), „Przewodnik po Izbie Pamięci Narodowej w Rajsku” (1971), „Zwycięstwo opłacone krwią” (1972), „Przewodnik – informator Muzeum Ruchu Rewolucyjnego w Hajnówce” (1972), „Izba pamięci Sergiusza Prytyckiego w Harkawiczach. Informator-przewodnik” (1972), „Z dziejów Hajnówki i jej okolic (1915-1939)” (2003), „Ziemia Hajnowska” (1939-2003)” (2004).

Zmarł 13 września 2005 roku w Białymstoku. (Oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak