Mszary (uroczysko)


Spis uroczysk Puszczy Białowieskiej

Uroczysko na terenie obecnego Nadleśnictwa Hajnówka, dawniej – Nadleśnictwa Starzyna. Obejmuje w całości lub częściowo oddziały 628, 629, 661, 662, 694, 695. Przez uroczysko przepływa rzeka Perebel.

W latach 1955-1957 roku uroczysko zostało zmeliorowane i zagospodarowane, z założeniem pozyskania siana na karmę dla żubrów i tarpanów. W 1959 roku rozległe łąki w tym uroczysku zostały przekazane Białowieskiemu Parkowi Narodowemu. W 2007 roku łąki zostały częściowo rekultywowane, posiano trawę. W oddz. 661 znajduje się nowo zbudowany wodopój i bróg. Na rzece Perebel jest zastawka, gromadząca wodę nawet w okresie suszy – korzystają z niej żubry. Zresztą, ślady ich żerowania tutaj są dobrze widoczne. W czasie wylewów rzeki w okresie wegetacyjnym, żubry penetrują chętnie las otaczający łąki.

Około 4 km na zachód od uroczyska Mszary znajduje się wieś Długi Bród. (Oprac. Piotr Bajko)

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak