Bialowies in deutscher Verwaltung


 
Okładka  pierwszego zeszytu

Seria zeszytów, wydawana w latach 1917-1919 przez wydawnictwo Paul Parey w Berlinie. Ukazało się łącznie 5 zeszytów. Opublikowane w nich zostały wyniki badań naukowych, przeprowadzonych na terenie Puszczy Białowieskiej w czasie I wojny światowej, z inicjatywy majora Georga Eschericha, kierownika wojskowego zarządu leśnego w Białowieży. Zarząd ten zaczął organizować badania naukowe od czerwca 1916 roku. Wcześniej (koniec października 1915 – czerwiec 1916 roku) w Białowieży przebywała wyprawa florystyczna i faunistyczna Bawarskiej Akademii Nauk (Bayerische Akademie der Wissenschaften) pod kierunkiem Richarda Stechowa.

Zarząd wojskowy w Białowieży nakreślił następujący plan prac:

1) badania geologiczne i prowadzenie spostrzeżeń meteorologicznych,
2) studium flory i fauny,
3) stworzenie zbiorów geologicznych, zoologicznych i botanicznych,
4) spostrzeżenia biologiczne wszelkiego rodzaju,
5) zdjęcia fotograficzne ciekawych okazów przyrodniczych.

Badaniami naukowymi w Puszczy zajmowali się urlopowani ze służby frontowej specjaliści-przyrodnicy. W serii „Bialowies in deutscher Verwaltung” opublikowano prace K. Escherich’a, F. Genthe’go, D. Geyer’a, P. Graebner’a (sen.), H. Gruber’a, O. Lautenschlager’a, A. Reichenov’a, G. Rörig’a, K. Rubner’a, W. Schottler’a, F. Steinecke’go, E. Voit’a.

Spis treści poszczególnych zeszytów serii „Bialowies in deutscher Verwaltung”:

I. (Erstes Heft) – I wyd. 1917 r.; II wyd. 1918 r.

Georg Escherich – Vorwort;
Gruber – Die Eroberung des Urwaldes (str. 1-8);
E. Voit – Die Erschliesung des Urwaldes (str. 9-55).

II. (Zweites Heft) – wyd. 1917 r.

Otto Lautenschlager – Die forstlichen Verhältnisse des Bialowieser Urwaldes (str. 57-96);
K. Escherich – Forstentomologische Streifzüge im Urwald von Bialowies (str. 97-115).
K. Rubner – Unhang: Dr. Ludwig Nick (str. 116-118).

III. (Drittes Heft) – wyd. 1918 r.

F. Genthe – Die Geschichte des Wisents in Europa (str. 119-140);
G. Rörig – Die Säugetiere (str. 141-171);
Richard Reichenow – Die Vogelfauna (str. 172-191);
Georg Escherich – In den Jagdgründen des Zaren (str. 192-218).

IV. (Viertes Heft) – wyd. 1918 r.

P. Graebner – Die Die pflanzengeographischen Verhältnisse von Bialowies (str. 219-250);
Fr. Steinecke – Die Kryptogamen im Urwalde (str. 251-272);
K. Rübner – Urwald oder Kulturwald? (str. 273-285).

V. (Füntes Heft) – wyd. 1919 r.

W. Schottler – Beiträge zur Geologie undBodenkunde des Bialowieser Waldes (str.287-335);
D. Geyer – Die Weichtiere (str.336-344);
Fr. Steinecke – Die mikroskopische Tierwelt des Urwaldes (345-351).

Komplet zeszytów serii „Bialowies in deutscher Verwaltung” posiada m.in. biblioteka naukowa Białowieskiego Parku Narodowego. (Oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak