Nesterowicz Michał (1911-1932)


 
Michał Nesterowicz

Uczeń Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży.

Urodził się 25 października 1911 roku w rodzinie Konstantego i Eugenii Nesterowiczów. Mieszkał w Nowej Wyżynie (pow. Kowiński na Wołyniu). W początku lat 30-tych podjął naukę w Państwowej Szkole dla Leśniczych w Białowieży. Zmarł nagle w dniu 22 stycznia 1932 roku. Pochowany został na cmentarzu w Białowieży. Od 2009 roku, na prośbę Aleksandry Nesterowicz z Białegostoku (żony brata Michała), grobem byłego ucznia PSdL opiekują się uczniowie Zespołu Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży. (Oprac. Piotr Bajko; zdjęcia udostępniła dyr. Anna Kulbacka).

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak