Nosko Piotr (1916-1944)


Piotr Nosko (1937r.)

Absolwent Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży.

Urodził się 3 kwietnia 1916 roku w miejscowości Trościaniec na terenie Rosji, gdzie znalazła się jego matka i pięcioro rodzeństwa w wyniku uchodźstwa w sierpniu 1915 roku. Ojciec Piotra, powołany do wojska, walczył w tym czasie na froncie. Po powrocie w listopadzie 1918 roku z Rosji, rodzina Nosków zatrzymała się w Krynkach; tutaj ojciec otrzymał pracę na poczcie.

Szkołę powszechną Piotr Nosko ukończył w Białowieży, dokąd został przeniesiony służbowo jego ojciec. W okresie od 1 września 1932 do 31 maja 1934 roku Piotr odbywał praktykę w Nadleśnictwie Białowieża. W 1934 roku podjął naukę w Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży. Ukończył ją w 1935 roku. Pracował w charakterze p.o. leśniczego w Nadleśnictwie Malkowicze (na Polesiu). Wybuch II wojny światowej zastał go w wojsku we Włodawie, skąd jego jednostka wyruszyła na front.

Piotr Nosko brał udział w obronie Warszawy, a po kapitulacji trafił do obozu jenieckiego w Pruszkowie. Po wyjściu z obozu i powrocie do domu zgłosił się do pracy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. W lutym 1940 roku wraz z wieloma pracownikami leśnymi i ich rodzinami został wywieziony w głąb Związku Radzieckiego, trafił do Nowosybirskiej obłasti.

W dniu 12 października 1941 roku wstąpił do Wojska Polskiego, został przydzielony do 6 pułku artylerii 5 baterii. W 1942 roku wyjechał z wojskiem na Wschód. Walczył we Włoszech. Poległ w dniu 4 października 1944 roku. Pochowany został na polskim cmentarzu, w odległości 4 km od Bolonii.

Siostra Piotra Nosko w latach 70-tych przekazała do zbiorów biblioteki Białowieskiego Parku Narodowego jego „Dziennik czynności praktykanta leśnego w Nadleśnictwie Białowieża od dnia 1.IX.1932 do 31.V.1934 roku”, a do zbiorów muzeum – mundur uczniowski (nie eksponowany). Medale i odznaczenia Piotra Nosko trafiły z kolei do zbiorów nieżyjącego już białowieskiego numizmatyka Zdzisława Nowaka. (Oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak