Świerk - najwyższe drzewo Puszczy i Polski


 
Świerk - najwyższy w Puszczy Białowieskiej (2011)
obwód pnia(2011) 323cm
wysokość 51.8m
wykiełkował XIXw.

Najwyższe drzewo Puszczy Białowieskiej odnalezione w jednym z uroczysk rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Świerk rośnie w drzewostanie, w którym znaczny udział mają potężne topole osiki o wys. 36-40 metrów. Prawdopodobnie przez długi czas świerk rósł w zwartej grupie z innymi świerkami i być może to zadecydowało, że osiągnął taką wysokość. Obecnie z tej grupy pozostały tylko dwa świerki wysokości 44 i 46 metrów.

   Drzewo uchodzi za najwyższe w Polsce wyprzedzając dotychczasowego lidera potężna jodłę z Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Być może rosną gdzie w polskich górach czy na terenach pofalowanych Polski drzewa wyższe, ale jestem prawie na 100% pewien , że na terenach płaskich jak stół wyższego drzewa rodzimego gatunku w Polsce, a może i w Europie, się nie znajdzie.

  Drzewo jest w dobrej kondycji, ma ładny kolumnowy pień i niezbyt szeroką, zwarta koronę.

  Warto wspomnieć, że mniej wiecej w tej samej części Białowieskiego Parku Narodowego rósł także najwyższy świerk odnaleziony przez prof. J.J. Karpinskiego. Według tego, co podaje profesor miał on mieć 48 metrów wysokości – jednak na pewno nie było to to samo drzew, gdyż świerk profesora choć rósł blisko to jednak w innym oddziale parku (oprac. Tomasz Niechoda).
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak