Zaniewski Stanisław


 Stanisław Zaniewski - Dyrektor Lasów Państwowych w Białowieży

Inżynier leśnik. Jeden z dyrektorów przedwojennej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży.

  Absolwent Instytutu Leśnego w Petersburgu. Stanowisko dyrektora Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwowych w Białowieży (od 1925 roku – Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży) objął 1 października 1924 roku i pełnił je do 30 kwietnia 1928 roku; zwolnił się na własną prośbę. Do czasu powołania z dniem 31 maja 1928 roku nowego dyrektora DLP, Antoniego Syma, obowiązki dyrektora pełnił Józef Miłobędzki – inspektor leśny Dyrekcji Warszawskiej LP.

  S. Zaniewski dał się poznać jako osoba nieprzychylna idei Parku Narodowego w Białowieży. Prof. Władysław Szafer w artykule „Pierwsze karty z historii Białowieskiego Parku Narodowego”, opublikowanym w czasopiśmie „Kosmos” – nr 5 z 1957 r., podał, że dyrektor S. Zaniewski w czerwcu 1925 roku „wprowadził do parku, wbrew zakazowi prof. Paczoskiego, samochód z dygnitarzem państwowym, w związku z czym prof. Paczoski złożył 4 czerwca 1925 r. rezygnację ze stanowiska dyrektora Parku, jednakże koła naukowe po wielu prośbach skłoniły go do pozostania na nim”. Poza tym, w lutym 1926 r. „S. Zaniewski polecił pod nieobecność w Białowieży profesora pozyskiwanie posuszu i wiatrołomu w parku narodowym. Równocześnie samowolnie zwolnił kustosza muzeum. Po lustracji rezerwatu w r. 1928 przez inspektora LP Leona Biehlera i wydaniu negatywnej opinii, dyr. S. Zaniewski skwapliwie zaakceptował wniosek o kasacji rezerwatu”.

  W dniach 23 i 24 stycznia 1928 roku, dyrektor S. Zaniewski wziął udział w polowaniu reprezentacyjnym, zorganizowanym na terenie Puszczy Białowieskiej dla doradcy finansowego rządu polskiego – Charlesa S. Dewey’a oraz dla wiceprezesa związku myśliwych Saint Hubert Club de France – Maxime Ducrocg’a. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak