Modzelewski Stefan


 
Stefan Modzelewski

Inżynier leśnik, dyrektor Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży w latach 1930-1934.

  Stefan Modzelewski do grudnia 1929 roku pracował jako nadleśniczy Nadleśnictwa Kostkowo (DLP Toruń), a następnie został mianowany inspektorem Lasów Państwowych w białowieskiej Dyrekcji LP. Z dniem 1 grudnia 1930 roku powierzono mu kierownictwo DLP w Białowieży Tajemnicą poliszynela było w owym czasie, że S. Modzelewskiego protegował Adam Loret – dyrektor naczelny Lasów Państwowych. Stery DLP w Białowieży S. Modzelewski trzymał do końca maja 1934 roku. W czerwcu tegoż roku przejął je inż. Karol Nejman, który do końca maja 1931 roku był zastępcą S. Modzelewskiego, a następnie dyrektorem wołyńskiej DLP w Łucku. Jak wieść gminna niosła, powodem zwolnienia dyrektora S. Modzelewskiego z zajmowanego stanowiska było jego nietaktowne zachowanie się wobec pani prezydentowej podczas polowania reprezentacyjnego w styczniu 1934 roku (przy fotografowaniu ośmielił się on wziąć ją pod rękę i poprosić na lepsze miejsce; pani prezydentowa stanęła z boku).

  W 1934 roku S. Modzelewski objął po Karolu Nejmanie stanowisko dyrektora DLP w Łucku. W czasie wojny był łącznikiem Rady Głównej Leśnictwa z wojskiem (RGL była centralnym ośrodkiem oporu leśników w Warszawie).

  W czasie pracy w Białowieży dyrektor S. Modzelewski dużo wagi przykładał do organizowania i nadzorowania polowań reprezentacyjnych Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Doceniając zaangażowanie dyrektora w tym zakresie, Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich przyznał mu w 1931 roku Złoty Medal za Zasługi na Polu Łowiectwa, a w 1932 roku, z okazji rocznicy niepodległości, Prezydent RP nadał dyrektorowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za zasługi w administracji lasów państwowych.

  S. Modzelewski brał też udział w życiu społecznym Białowieży. W 1931 roku stanął na czele Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białowieży, który został odsłonięty 3 czerwca 1934 roku. Był też prezesem Oddziału PCK w Białowieży.

  Czasami wcielał się w rolę przewodnika ważnych gości odwiedzających Białowieżę. Oprowadzał m.in. wycieczkę dyplomatów i gości zagranicznych, którą w lecie 1931 roku zorganizował do Puszczy Białowieskiej wiceminister spraw zagranicznych płk Józef Beck.

 W maju 1934 roku dyrektor S. Modzelewski został ojcem chrzestnym żubrzyczki „Faworytki” (w takiej samej roli, ale dla innej żubrzyczki, wystąpił wówczas dyrektor naczelny LP Adam Loret). (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak