Kozak-Superson Dorota, dr


dr Dorota Kozak-Superson

Doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki.

  Urodziła się 23 lipca 1971 roku w Hajnówce. Rodzinnie związana z Białowieżą (Podolany).

  Szkołę Podstawową ukończyła w 1986 roku w Białowieży. W latach 1986-1990 uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Następnie podjęła studia na Wydziale Chemiczno-Matematycznym (kierunek matematyka) w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Tytuł magistra w zakresie matematyki z fizyką uzyskała w 1995 roku. W latach 1994– 1995 uzupełniała wykształcenie na Studium Podyplomowym Podstaw Informatyki w Siedlcach. Dyplom doktora nauk matematycznych uzyskała w 2000 roku w Państwowym Uniwersytecie im. J. Kupały w Grodnie.

  Pracę zawodową podjęła w 1995 roku w Instytucie Matematyki i Fizyki w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecny Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach). Początkowo pracowała jako asystent, a od 2001 roku pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi badania w dziedzinach: jakościowa teoria równań różniczkowych, matematyczne problemy dynamiki kosmicznej oraz zastosowanie technik komputerowych w nauce i dydaktyce.

  W 2001 roku otrzymała Nagrodę II stopnia Rektora Akademii Podlaskiej w Siedlcach za osiągnięcia naukowe. Autorka lub współautorka 3 monografii, 16 artykułów w czasopismach naukowych oraz 17 artykułów opublikowanych w materiałach międzynarodowych konferencji naukowych. Promotor 48 prac magisterskich. (Oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak