Flaga Gminy Białowieża


 Flaga Gminy Białowieża

Obowiązująca obecnie flaga Gminy Białowieża ustanowiona została uchwałą nr X/62/11 Rady Gminy Białowieża z dnia25 listopada 2011 roku, która została opublikowana w „Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego” Nr 302 z dnia 12 grudnia 2011 roku. (zob. poz. 3839). Uchwała weszła w życie po 14 dniach od jej publikacji.

Flaga ma pasy o barwie białej (od góry) i żółtej (od dołu), a przedziela je nieco węższy pas o barwie zielonej. (Oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak