Młodzieżowa Akademia Turystyki


Pierwszy obóz MAT w Białowieży.
Trzeci od lewej: Tadeusz Siedlecki (1983r.)

Działała w Białowieży w latach 1983-1988. Powstała w wyniku współpracy warszawskiego Klubu Turystycznego „Datajana” z Biurem Turystyki Młodzieżowej „Juventur”. Po pierwszej edycji MAT w Szklarskiej Porębie w 1982 r. Akademia przeniosła się na 5 lat do Białowieży. Uprawnienia Organizatorów i Młodzieżowych Organizatorów Turystyki uczestnicy zdobywali podczas letnich obozów szkoleniowych. Uczestniczyła w nich młodzież z całego kraju, która poznawała również tajniki Białowieskiego Parku Narodowego. W ciagu 5 lat dodatkowe uprawnienia Młodziezowych Strażników Ochrony Przyrody zdobyło prawie 800 młodych osób. Wykładowcami MAT-u byli pracownicy PAN – Elżbieta Wysmułek, Czesław Okołów, Jerzy Antczak, Stanisław Kujawiak oraz pracownicy Oddziału PTTK w Białowieży. Oprócz szkoleń teoretycznych odbywały sie zajęcia praktyczne: wycieczki po najciekawszych obiektach turystycznych w Puszczy Białowieskiej, m.in. po Rezerwacie Ścisłym, Rezerwacie Pokazowym Żubrów, rajdy turystyczne „Szlakiem Powstania Styczniowego”, „Szlakiem tatarskim”, spacery ścieżką dydaktyczną „Żebra Żubra”, zwiedzanie Hajnówki i Białegostoku. Jeden dzień na każdym turnusie przeznaczony był na pracę społeczną na rzecz BPN. Poczynania te opisywał w prasie regionalnej dziennikarz Piotr Bajko, a fotografował Wojciech Rynarzewski.

  MAK była swoistym eksperymentem pedagogicznym, prowadzonym przez jej pomysłodawcę, Tadeusza Siedleckiego „Datajana”. Polegał on na tym, że część kadry na obozach stanowiła młodzież uważana za „trudną”. Jak pokazały losy „trudnych” młodych ludzi, eksperyment powiódł się znakomicie

  Po raz ostatni Datajańczycy przebywali większą grupą w Białowieży w sierpniu 1988 r. na stanicy biwakowej na terenie skansenu ludowego kultury białoruskiej nad rzeką Narewką. Podczas dwóch turnusów, tym razem wyjątkowo wypoczynkowych, w ramach zajęć szkoleniowych opracowany został regulamin Koła PTTK („Datajana” przekształcała się wówczas w Koło PTTK i w tej formie funkcjonuje do dziś), regulamin wypożyczalni sprzętu tutystycznego i regulamin współzawodnictwa klubów turystycznych (były to lata największego rozwoju Klubu i największej ilości imprez turystycznych). Na zakończenie odbył się zorganizowany przy współudziale Oddziału PTTK w Białowieży II Wakacyjny Rajd Pieszy „Czysty Las”, w którym uczestniczyło ok. 150 kolonistów z miejscowych kolonii.

  Odtąd co roku członkowie Klubu Turystycznego „Datajana” odwiedzaja Białowieżę, w gronie przyjaciół, lub częściej z rodzinami. Szkoda, że nie przyjeżdża tu już Tadeusz Siedlecki, który zaszczepił miłość do Białowieży swoim przyjaciołom i podopiecznym. Przedwczesna śmierć zabrała go od nas we wrześniu 2002 r. (Opracowała: Jadwiga Siedlecka-Siwuda)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak