Aramowicz Ignacy (żył w XIX wieku)Nauczyciel matematyki w gimnazjum w Białymstoku, członek organizacji narodowej, uczestnik powstania styczniowego, walczył m.in. na terenie Puszczy Białowieskiej.

  Daty jego urodzin i śmierci są nieznane. Urodził się prawdopodobnie w początku XIX wieku, a zmarł po 1870 roku.

  W kwietniu 1863 roku w mieszkaniu I. Aramowicza w Białymstoku zatrzymał się naczelnik wojenny województwa grodzieńskiego, Onufry Duchiński. Wyznaczył on rozpoczęcie powstania na 24 kwietnia. Powstańcy zebrali się w tym dniu we wsi Kamionka pod Białymstokiem. Tutaj podzielili się na oddziały.

  I. Aramowicz trafił do oddziału Juliana Ejtminowicza, w którym pełnił funkcję skarbnika. Później został adiunktem O. Duchińskiego, przy boku którego odbył całą kampanię grodzieńską. Walczył m.in. w Puszczy Sokólskiej i Różańskiej. Następnie, w czerwcu 1863 roku, przeszedł z oddziałem do Puszczy Białowieskiej, brał także udział w potyczkach na terenie Puszczy Świsłockiej.

  Po opuszczeniu 15 sierpnia oddziału przez O. Duchińskiego i przejęciu dowództwa przez Walerego Wróblewskiego, I. Aramowicz został jego adiutantem. W drugiej połowie sierpnia walczył jeszcze w Puszczy Białowieskiej i w jej okolicach. W początku stycznia 1864 roku przeszedł razem z W. Wróblewskim w Lubelskie. Brał udział w kilku potyczkach. 19 stycznia oddział Wróblewskiego został rozbity, a sam dowódca ciężko ranny. I. Aramowiczowi udało się przedostać przez granicę. Zatrzymał się w Szwajcarii, gdzie zajął się pracą publicystyczną. Spisał m.in. swoje wspomnienia z udziału w powstaniu i zatytułował je: „Marzenia. Pamiętnik o ruchu partyzanckim w województwie grodzieńskim w 1863 i 1864 r.” (Bendlikon 1865). Rękopis pamiętnika zachował się w zbiorach rapperswilskich, podobnie jak inne luźne rękopisy tego powstańca.
Biogram Ignacego Aramowicza pomieszczony został w „Polskim Słowniku Biograficznym” (T. I – R. 1935, str. 148). (Oprac. Piotr Bajko)

 

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak