Matuszkiewicz Władysław, prof. (1921-2013)prof. Władysław Matuszkiewicz  (1921-2013)

Prof. dr Władysław Józef Matuszkiewicz – wybitny polski botanik i fitosocjolog. Prowadził badania naukowe na terenie Puszczy Białowieskiej.

Urodził się 11 kwietnia 1921 roku we Lwowie. Dzieciństwo spędził w Częstochowie, później wrócił z rodziną do Lwowa.

Maturę zdał w 1939 roku. W lipcu 1939 roku uczestniczył w pracach przy umocnienieniach obronnych Wizny. W 1944 roku ukończył Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Dwa lata później wyjechał do Wrocławia i podjął pracę na tamtejszym uniwersytecie. W następnym roku przeniósł się na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 1952 roku na Uniwersytet Warszawski. W latach 1953-1979 kierował Zakładem Fitosocjologii i Ekologii Roślin. Od 1969 do 1972 roku był dyrektorem Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 roku objął kierownictwo Zakładem Biogeografii w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńkiego; pracował w nim do przejścia na emeryturę.

Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1955 roku, a profesora zwyczajnego – w 1972 roku.

Zmarł 11 października 2013 roku w Grodzisku Mazowieckim.

Opublikował wiele prac z dziedziny fitosocjologii i ekologii roślin. Najbardziej znanym jego dziełem jest „Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski”.

Profesor W. Matuszkiewicz był związany także pracą i badaniami z Białowieżą i Puszczą Białowieską. W latach 1949-1952 kierował Stacją Ekologii Roślin, działającą w ramach Białowieskiej Filii Instytutu Badawczego Leśnictwa. W 1952 roku doprowadził do powstania Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, która początkowo (pod nazwą „Stacja Botaniczna”) podlegała Zakładowi Ekologii PAN, a następnie Instytutowi Botaniki PAN w Krakowie i od 1962 roku Uniwersytetowi Warszawskiemu. Do roku 1967 Stacja organizacyjnie należała do Pracowni Fitosocjologii Leśnej kierowanej przez prof. W. Matuszkiewicza. Stację powołano głównie do eksploracji naukowej Białowieskiego Parku Narodowego. W 1967 roku decyzją rektora Uniwersytetu Stacja otrzymała obecną nazwę i status.

Prof. W. Matuszkiewicz w latach 1948-1949 prowadził z grupą współpracowników prace badawcze nad zespołami leśnymi Białowieskiego Parku Narodowego. Wyniki tych cennych badań zostały opublikowane w 1952 roku w „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” (Sectio C). Wykonywał także inne badania ekologiczne i fitosocjologiczne na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Ich wyniki znajdziemy w kilkunastu publikacjach naukowych. Napisał też dwa rozdziały do monografii „Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej” (1968).

Był członkiem Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego w kadencji 1968-1971. (Oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak