Widłak jałowcowaty, widłak gajowy (Lycopodium annotinum L.)


 
Widłak jałowcowaty - Puszcza Białowieska
(2013 r.)

Gatunek roślin wieloletnich z rodziny widłakowatych. Występuje na terenie całej Polski, jednak jest rośliną dość rzadką.

Występuje w cienistych lasach na niżu, w górach aż po kosówkę. Roślina cieniolubna i kwasolubna, unika podłoża wapiennego. Rośnie przede wszystkim na wilgotnych miejscach porośniętych mchami. Częściej występuje w górach i na pogórzu, niż na niżu. Czasami tworzy całe łany na obrzeżach torfowisk, zwłaszcza w sąsiedztwie bagna zwyczajnego.

Dość częsty w Puszczy Białowieskiej, występuje m.in. w wielu rezerwatach (np. Lipiny, Sitki, Wysokie Bagno). Prezentowany na zdjęciu egzemplarz spotkaliśmy w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego podczas poszukiwania i pomiarów najpotężniejszych drzew . (oprac. Agnieszka Grabowska, Tomasz Niechoda)
 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak