Forkasiewicz StefanStefan Forkasiewicz – przedsiębiorca i handlowiec działający w okresie międzywojennym na terenie Białowieży i Hajnówki.

Był legionistą i w uznaniu swoich zasług dostał koncesję na prowadzenie handlu winem i wódkami.

W dniu 30 stycznia 1926 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku wciągnął do rejestru handlowego „Polską Restaurację Stefana Forkasiewicza”, znajdującą się w Białowieży przy ul. Stoczek. Z dniem 20 października 1928 roku placówka zmieniła nazwę na: Handel Win i Wódek.

Stefan Forkasiewicz początkowo mieszkał w Białowieży, następnie przeniósł się do Hajnówki.

Z obwieszczenia, zamieszczonego w „Głosie Ziemi Białostockiej” (nr 225 z 1 października 1931 r.), dowiadujemy się, że Sąd Okręgowy w Białymstoku wciągnął do rejestru handlowego w dniu 25 września 1931 roku, pod nr. 7510, firmę „Hurtownia tytoniowa Głównego Związku Inwalidów R.P. w Warszawie”, mającą swą siedzibę w Hajnówce. Właścicielem hurtowni był Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (Praga, ul. Łukasińskiego). Stefanowi Forkasiewiczowi udzielone zostało pełnomocnictwo „do prowadzenia powyższej hurtowni tytoniowej, do samodzielnego załatwiania wszelkich spraw z jej prowadzeniem związanych, do występowania w jej imieniu wobec wszelkich władz, urzędów, instytucyj oraz do uzyskania kredytu na pobór wyrobów tytoniowych”.

We wrześniu 1939 roku Stefa Forkasiewicz został aresztowany i osadzony w więzieniu w Białymstoku. Od tego czasu słuch po nim zaginął. Z przekazów rodziny Forkasiewicza wynika natomiast, że w 1939 roku został on rozstrzelany na rynku w Hajnówce (przypuszczalnie przez Rosjan).

Żona S. Forkasiewicza po wojnie wyjechała razem z dwoma synami do Szczecina, gdzie mieszkała aż do śmierci. Tam też zmarli jej synowie.

Bratanica Stefana Forkasiewicza – Jadwiga Forkasiewicz w czasie wojny była związana w Hajnówce z Tajną Organizacją Nauczycielską. Po wojnie przez pewien czas mieszkała w Szczecinie, gdzie pracowała jako nauczycielka. Później mieszkała w Konstancinie pod Warszawą, gdzie zmarła w 1988 roku. Jest pochowana na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Zofia Forkasiewicz, matka Jadwigi, zmarła prawdopodobnie trzy lata przed rozpoczęciem II wojny światowej. (Oprac. Piotr Bajko)
 

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak