Kisielewski Adam (1908-1987)

Białowieża - Puszcza - opryski. Adam Kisielewski był w tym czasie (około 1937 roku) gajowym. Stoi z tyłu w berecie i jakimś mundurze. (zdjęcie z archiwum rodzinnego Pana Przemysława Kisielewskiego)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak