Kisielewski Adam (1908-1987)

Budowa siedziby Związku Rezerwistów. Adam Kisielewski na pierwszym planie, trochę po lewej. (Lata 30-te XXw.)(zdjęcie z archiwum rodzinnego Pana Przemysława Kisielewskiego)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak