Tarkowski Andrzej K. (1933-2016), prof. h. c.

Prof. Andrzej Krzysztof Tarkowski
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak