Łukaszewicz Olga (1930-2016)

Pani Olga Łukaszewicz (druga z lewej) podczas uroczystości związanej z obchofdami stulecia cerkwi w Białowieży (13 października 1994 r.).
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak