Buszko Aleksander (1940-2020)

Aleksander Buszko podczas remontu starego domu z drewna. (Ze zbiorów Luby Buszko).
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda