Karaś Małgorzata, dyrektor BPN (Białowieski Park Narodowy)Pani Małgorzata Karaś - dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego w latach 2007-2009 (2009r.)
Dyrektorzy Białowieskiego Parku Narodowego

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego w latach 2007-2009

  Urodziła się w Nowym Sączu. Tam też ukończyła I LO. Studiowała na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie.

  Pracę zawodową podjęła w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie na stanowisku asystenta. Następnie wyjechała do USA. Współpracowała z uniwersytetem w Ann Arbor. Krótko pracowała w Popradzkim Parku Krajobrazowym na stanowisku specjalisty. Ponad 10 lat w Babiogórskim Parku Narodowym, najpierw jako Kierownik Pracowni Naukowej, następnie na stanowisku zastępcy Dyrektora Parku.

   Kolejny etap to Białowieski Park Narodowy, początkowo na stanowisku zastępcy Dyrektora (od 17.VIII.2005r.), 10 września 2007 nominowana na stanowisko Dyrektora Parku.

    Z ochroną przyrody związana od czasu studiów, poprzez kolejne etapy pracy zawodowej. Znana ze współpracy z organizacjami ekologicznymi. Lubi podróże. Szczególnie interesuje się poznawaniem sposobów i systemów zarządzania obszarami chronionymi na świecie

W dniu 27 listopada 2009 roku p. Małgorzata Karaś została przez ministra środowiska odwołana ze stanowiska dyrektora BPN. (na podstawie artykułu z "Głosu Białowieży"  autorstwa Pani Elżbiety Laprus )

 

ARTYKUŁY:

Wywiad z Panią Dyrektor Małgorzatą Karaś (E.Laprus "Głos Białowieży" 5/2007)

Wywiad z  Panią Dyrektor Małgorzatą Karaś ( "Polska" 2/2008)

 

LINK:

 Oficjalna strona Białowieskiego Parku Narodowego

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda