Karaś Małgorzata, dyrektor BPN (Białowieski Park Narodowy)

Pani Dyrektor Małgorzata Karaś podczas otwarcia jednej z wystaw fotograficznym w BPN
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak