Poletyło Tadeusz (1953-1999)Magister inżynier leśnictwa, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży w latach 1992-1999.

Urodził się 4 lutego 1953 roku w Kalnicy k. Brańska.

Po ukończeniu Technikum Leśnego w Białowieży studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, lecz po dwóch latach studia przerwał. Rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Trzcianne. W tym czasie podjął także zaoczne studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Od 1977 roku pracował jako leśniczy w Nadleśnictwie Rudka.

Z początkiem września 1979 roku przeszedł do pracy w Zespole Szkół Leśnych w Białowieży, początkowo był nauczycielem użytkowania lasu i zajęć praktycznych, później - hodowli lasu. Po ukończeniu studiów (1980), następnie studium pedagogicznego (1981) i studiów podyplomowych z hodowli lasu (1987), we wrześniu 1992 roku został dyrektorem ZSL. Był cenionym pracownikiem, przez wiele lat otrzymywał nagrody ministra ochrony środowiska. Udzielał się także społecznie, w latach 1984-1988 pełnił funkcję radnego gminnego.

W 1997 roku z okazji Kongresu Leśników Polskich został uhonorowany srebrną odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Jego imieniem nazwano konkurs literacki, który towarzyszył siódmej edycji (2000) Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Teatralnej „Człowiek i Przyroda”, a w którego powstaniu miał osobisty udział.

Mgr inż. Tadeusz Poletyło zginął 19 kwietnia 1999 roku w wypadku samochodowym, został pochowany na cmentarzu w Białowieży. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak