Poletyło Tadeusz (1953-1999)

T. Poletyło (pierwszy z lewej) z uczestnikami V Kongresu Leśników Polskich - 1997 r.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak