Kisielewski Adam (1908-1987)

Białowieża - Związek Rezerwistów . Adam Kisielewski stoi w mundurze pierwszy po prawej stronie. (zdjęcie ze archiwum rodzinnego Pana Przemysława Kisielewskiego
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak