Kisielewski Adam (1908-1987)Adam Kisielewski  - lata 30-te XXw.

 Stolarz i gajowy w Puszczy Białowieskiej w latach 30-tych XX wieku.

 Urodził się 5 maja 1908 roku w Jutkiszkach (parafia Wodakle, były powiat Poniewież).

  Jego ojcem był Stanisław Kisiel s. Józefa i Heleny z Moniuszków z Litwy. Matką zaś Emilia Wilner, córka Franza i Doroty Nitch. Rodzina Wilnerów przybyła z Niemiec do Białegostoku. Ojciec Emilii, Franciszek, pracował w Dojlidach Fabrycznych jako majster w fabryce sukna u Hasbacha.

  Stanisław został aresztowany w 1918 roku przez bolszewików i zmarł w więzieniu w Kuropatach. Jego żona Emilia, wraz z synem Adamem, jego bratem i siostrą Janiną uciekli z Kalenkowicz, gdzie wówczas mieszkali, do Białegostoku. W tym czasie Emilia zmieniła nazwisko Kisiel na Kisielewska. Klepała biedę, bo wraz z mężem straciła też cały dobytek. Zdołała jednak wysłać swego syna Adama do szkoły stolarskiej w Siedlcach.

  Adam, jako młody człowiek udał się w latach 20-tych na Wołyń, gdzie w miejscowości Pocharyłówka mieszkała jego najstarsza siostra Aleksandra. Mąż Aleksandry Zygmunt Krall był tam gajowym. W Pocharyłówce Adam poznał Wierę Truchanową, córkę byłego oficera armii carskiej i miejscowego bogacza, Rosjanina Aleksandra Truchanowa, i Nadieżdy Sztol – Ukrainki urodzonej na Wołyniu. Wiera musiała uciekać z rodzinnego domu, bo rodzice nie chcieli, aby wyszła za biednego stolarza i do tego jeszcze Polaka. Pobrali się w 1928 roku w miejscowości Berezne, gdzie mieszkała siostra Zygmunta Kralla.

  Adam Kisielewski odbył służbę wojskową w 21 Pułku Ułanów w Równem, a potem w Baonie Zapasowym w Łucku. Po odbyciu służby wojskowej wraz z żoną przeniósł się do Białowieży, gdzie już mieszkała matka Emilia z córką Janiną (zamężna – Chlebowska, mieszka w Opolu, w 2009 roku ukończyła 94 lata). Pracował tutaj jako stolarz i cieśla, przez krótki czas także jako gajowy. Urodziła się im dwójka dzieci – syn i córka (ur. w 1937 roku). W Białowieży przetrwali wojnę i na jesieni 1945 roku wyjechali do Morąga. Adam pracował tam jako stolarz, a później jako malarz. Zmarł w 1987 roku. Pochowany w Morągu. (oprac. na podst. informacji Przemysława Kisielewskiego – syna Adama, zdjęcia z archiwum rodzinnego Pana Przemysława Kisielewskiego)


 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda