Kisielewski Adam (1908-1987)

Białowieża. Rok 1944. Wiera i Adam Kisielewscy ze swoimi dziećmi. Pewnie przed domem gdzie mieszkali. (zdjęcie z rodzinnego archiwum Pana Przemysława Kisielewskiego)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak