Bajko Piotr

Piotr Bajko w towarzystwie łódzkiego rysownika-humorysty Andrzeja Adamowicza, na tle obelisku z 1752 roku w Parku Pałacowym w Białowieży. Maj 1980 roku. (Zdjęcie: Jadwiga Adamowicz)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda