Bajko Piotr

Członkowie Klubu Turystycznego "Datajana" z Warszawy: od lewej - Dariusz Nazarczyk i nieżyjący już Tadeusz Siedlecki w rozmowie z Piotrem Bajko, prowadzonej 16 sierpnia 1988 roku na ławce przed Muzeum BPN. (Zdjęcie: Witold Minkiewicz)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda