Bonda Włodzimierz (1939-2002)

Leśniczy Włodzimierz Bonda ze swym pierwszym wnukiem Piotrem (s. Urszuli). 1998 r. Fot. Urszula Bonda.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak