Bonda Włodzimierz (1939-2002)


Włodzmierz Bonda - leśniczy, przewodnik turystyczny

Leśniczy, przewodnik turystyczny, działacz PTTK. Ojciec dr nauk biologicznych Elżbiety  Bondy-Ostaszewskiej, asystenta w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

   Urodził się 1 stycznia 1939 roku w Białowieży. Tutaj ukończył Szkołę Podstawową, a następnie uczęszczał do miejscowego Technikum Leśnego (w latach 1955-1959).

   Z dniem 1 lipca 1959 roku rozpoczął odbywanie stażu w Nadleśnictwie Lacka Puszcza, który musiał przerwać 16 października tego samego roku, ze względu na powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Służbę wojskową odbywał w okresie od 17 października 1959 do 8 grudnia 1961 roku w J.W. 2527 w Kołobrzegu.

  W dniu 10 stycznia 1962 roku wznowił odbywanie stażu, który zakończył 18 kwietnia tego samego roku. Pracował w Nadleśnictwie Zwierzyniec na terenie Puszczy Białowieskiej. W tym też nadleśnictwie 1 maja 1962 roku został zatrudniony na stanowisku podleśniczego. Z dniem 15 lipca 1964 roku powierzono mu stanowisko leśniczego Leśnictwa Pogorzelce, na którym pracował do 25 grudnia 2001 roku, tj. do czasu odejścia na wcześniejszą emeryturę. Leśnictwo Pogorzelce po likwidacji w 1974 roku Nadleśnictwa Zwierzyniec, włączone zostało do Nadleśnictwa Białowieża.

  Autor niniejszej noty miał to szczęście, że swój staż pracy w leśnictwie odbywał właśnie u leśniczego W. Bondy (w latach 1969-1970). Leśniczego zapamiętałem jako doskonałego fachowca, który świetnie potrafił godzić wiedzę nabytą w szkole z praktyką. Wiele od niego się nauczyłem. Poza tym był to człowiek, którego cechowała przede wszystkim ogromna życzliwość dla ludzi, dla współpracowników. To rzadko dzisiaj spotykana cecha.

  W 1974 roku W. Bonda uzyskał uprawnienia przewodnickie. W wolnym czasie oprowadzał po puszczy grupy wycieczkowe. Był jednym z najaktywniejszych przewodników białowieskich. Potrafił rzeczowo i zajmująco opowiadać o Puszczy Białowieskiej, jej przyrodzie, a także o niełatwej pracy leśnika. Otrzymywał wiele słów wdzięczności i pochwał od turystów, którzy trafili pod jego opiekę.

  W okresie od listopada 2000 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału PTTK w Białowieży.

  Odznaczony m.in. Srebrną Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” (1981), Srebrną Honorową Odznaką SITLiD (1998) oraz Srebrną Odznaką PTTK (1999).

  Włodzimierz Bonda zmarł 4 lipca 2002 roku. Został pochowany na białowieskim cmentarzu.

   Po Włodzimierzu Bondzie pozostał trwały ślad w postaci nazwy leśniczówki, którą Nadleśnictwo Zwierzyniec wybudowało dla niego na początku lat 60-tych ubiegłego wieku. Leśniczówka znajduje się w lesie (oddz. 367 A), przy drodze z Pogorzelec do Teremisek. Leśniczy W. Bonda mieszkał w niej bardzo krótko, w połowie lat 60-tych, ale nazwa Bondówka przylgnęła do tego obiektu już w trakcie jego budowy. Na wydawanych dzisiaj mapach turystycznych Puszczy Białowieskiej – Bondówka to już całe uroczysko, którego centralnym punktem jest leśniczówka. Obecnie leśniczówka znajduje się w prywatnym posiadaniu pp. Wiącków, prowadzących gospodarstwo agroturystyczne „Orlik”, ze stadniną koni. (oprac. Piotr Bajko)
 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda