Bonda Włodzimierz (1939-2002)

Leśniczy Włodzimierz Bonda na terenie Leśnictwa Pogorzelce. Lata 90-te XX w. (Zdjęcie ze zbiorów Niny Bondy).
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak