Bonda Włodzimierz (1939-2002)

Leśniczy Włodzimierz Bonda na terenie Leśnictwa Pogorzelce. Lata 90-te XX w. (Zdjęcie ze zbiorów Niny Bondy).
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda