Mogiła żołnierzy niemieckich


 
Miejsce mogiły żołnierzy niemieckich

 Mogiła znajduje się na terenie Parku Pałacowego w Białowieży, nieopodal ścieżki pomiędzy dawną stajnią przypałacową a gmachem, w którym mieści się Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego oraz Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN. W zbiorowym grobie spoczywa snem wiecznym kilku żołnierzy niemieckich, którzy zginęli w czasie walk z partyzantami (w 1943 lub 1944 roku). Miejsce to nie jest w żaden sposób oznaczone i praktycznie nikt o nim nie wie. O istnieniu tej mogiły poinformował mnie na krótko przed swoją śmierciąMikołaj Buszko (1914-1995), wieloletni pracownik białowieskiego muzeum. Z racji swej pracy prawie każdego dnia przechodził w pobliżu tego miejsca i widział moment pogrzebu.

Po zakończeniu wojny, zgodnie z informacją Mikołaja Buszki, dokonano ekshumacji szczątków kilku osób cywilnych zabitych w czasie okupacji niemieckiej i pochowanych na terenie Parku Pałacowego w osobnych mogiłach. Mogiły z żołnierzami niemieckimi nie ruszano. Pan Mikołaj tłumaczył sobie, że ekshumacji w tym przypadku nie dokonano najpewniej ze względu na to, że pochowani byli wojskowymi obcej narodowości, a w tym przypadku obowiązują bardziej skomplikowane procedury.
O mogile tej z czasem zapomniano. Pomimo, że upłynęło już ponad 80 lat, miejsce pochówku daje się jeszcze wyróżnić w terenie. Zachowały się resztki nasypu ziemnego, a w czterech rogach mogiły rosną posadzone tuż po pogrzebie tuje. (Oprac. Piotr Bajko)

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak