Mogiła żołnierzy niemieckich

Ścieżka, przy której znajduje się mogiła. Fot. Piotr Bajko.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak