Historia zmagań o powiększenie Białowieskiego Parku NarodowegoHasło stworzone w celu zgromadzenia w jednym miejscu wszelkich inicjatyw politycznych i społecznych  - tych za i tych przeciw -  poszerzeniu (a docelowo także powstaniu) Białowieskiego Parku Narodowego.

 

HISTORIA ZMAGAŃ O POWIĘKSZENIE
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Akcja BISON 

Apel Naukowej Rady BPN do Premiera RP (1997r.)
Apel do Prezydenta RP (2006r.)
Apel do Prezydenta RP i Premiera RP (2006r.)
Apel Stewardship Council do Prezydenta RP (2006r.)
Apel CIE do Prezydenta RP (2006r.)
Apel WWF (2002r.)
 
(źródło: Kurier Poranny)
Artykuł z "Kuriera Porannego"
"Będziemy drugimi Chinami"
Jakub Medek Gazeta Wyborcza II 2008
Blog Adama Wajrak
Jakub Medek Gazeta Wyborcza IX 2008

 Dzikie Życie (magazyn ekologiczny) 

Jakub Medek Gazeta Wyborcza VIII 2008
Film "Nie wolno wycinać starych Drzew"(WWF)
"Pracownia na rzecz wszystkich istot"

 Lesza dla Puszczy (witryna internetowa) 

Kontrakt dla Puszczy Białowieskiej (1998-2000)
Jakub Medek Gazeta Wyborcza II 2008
Jakub Medek Gazeta Wyborcza V 2007
Jakub Medek Gazeta Wyborcza X 2008
Jakub Medek Gazeta Wyborcza X 2008
Autor tekstu: Bernard Korzeniewski
Jakub Medek Gazeta Wyborcza II 2009

 Pień  pod Sejmem RP 

audycja radiowa z Polskiego Radia
"Puszcza Białowieska i okolice - nie do końca poznane"
Jakub Medek Gazeta Wyborcza VIII 2008
"Puszcza Białowieska: nagroda na otarcie łez?"
  Jakub Medek  Gazeta Wyborcza X 2007
Jakub Medek Gazeta Wyborcza X 2008
audycja z  Radia Maryja
Autorzy: Elżbieta Laprus, Grażyna Dymińska, Bogusław Łabędzki,Włodzimierz Kuptel
Stanowisko Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w sprawie ochorny Puszczy Białowieskiej (1995r.)
Stanowisko Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP (1994r.)
Jakub Medek  Gazeta Wyborcza X 2008

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak